Proiecte

Home / Proiecte

2017: Agenda proiectelor Asociației
“Alumni
Munteni

*Adoptă o Stradă*

Proiect educativ și impact asupra mediului și ecosistemului din jurul instituțiilor de învățământ din regiunea Argeșului

Obiective:

-Realizarea unei mai mari conectivități a unităților de învățământ preuniversitar și universitar cu mediul economic, comunitatea locală, societatea civilă, organizațiile nonguvernamentale și guvernamentale și mass-media, în vederea creșterii calității educației civice a copiilor;

-Implicarea tinerilor în activităţi educative, sociale, sportive, recreative, de formare și în pregătirea/ realizarea unor astfel de programe/proiecte pentru tineret;

-Promovarea unui stil de viață activ și sănătos prin protejarea mediului;

Agendă

Lunar – unități școlare voluntare vor “adopta” câte o stradă de care vor avea grijă timp de o luna și vor raporta rezultatele cantitative și calitative.

 

*Casele și Ogrăzile bunicilor*

Proiect cu dublu scop:

-Suport fizic și material acordat bătrânilor din satele argeșene

-Conservarea patrimoniului cultural din regiunea Argeșului

Obiective

-Sprijin pentru persoanele vulnerabile și a celor cu dizabilități prin activități sociale și de suport

-Promovarea tradiţiilor și a patrimoniului cultural românesc și implicarea cetăţenilor în activităţi de valorificare a patrimoniului cultural;

Agendă

-Lunar – grupuri voluntare vor ”adopta” câte o ogradă țărănească

-Sărbătorile mari (Crăciun, Paște, Rusalii)

 

*Comunitatea Oboarelor Argeșene*

Proiect sezonier de susținere a antreprenoriatului social rural din regiunea Argeșului

Obiective

-Sprijinirea dezvoltării mediului rural;

-Stimularea agricultorilor pentru a alege să producă conform principiilor agriculturii ecologice/ bio și sprijinirea lor pentru desfacerea produselor;

-Stimularea asociativității persoanelor, a schimburilor inter-culturale, dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor, facilitarea mobilității acestora între sistemul de învățământ şi piața muncii;

Agendă

-Sezonier – în funcție de momentele importante din calendar și a ciclurilor agricole

 

*Dezvoltă-te în Aer Curat!*

-Proiect în dezbatere internă, care iși dorește promovarea diverselor activități educative și creative în aer liber. Ex: ateliere de pictură în parcuri, improvizație teatrală în aer liber, etc.

PROIECTE REALIZATE

  • 24 Septembrie – Ziua de Curatenie Nationala, proiect Let’s Do It, Romania!
  • Initiativa Cetateneasca I74, proiect al Clubul Civic CAESAR Pitesti